اعضای کمیته اجرایی :

مصطفی عطایی

دکترلیلا اسدیان

مهندس سامره فلاح پور

محمد باقر منتظری

حسن مختاری

تقی غلامی

فاخره قربانی

سید باجی صالحی

مهدی حمیدی

مجید صفاجو

ابراهیم مرادی

هوشنگ علی اصغری

حسین خراسانی

جواد اکبر زاده

سید محمود کاظم نژاد

محمد شیرزاد

مجید بخشایش

ولی اله احمدی

شیداله آهنگری
زهرا فروغی
دکتر مطهره خردمند
مهران یزدانی
محمدی راد
سیدحسن سبزپوش
منصور علیزاده
اکرم ذلیکانی
سیما عباسی
سیده طهورا موسوی
نجمه محسنی


 
English فارسی