رئيس همايش: دکتر قاسم جان بابایی


دبير علمی همايش : دکتر دانیل زمانفر

EMAIL:DMRC@MAZUMS.AC.IR

تلفن :33044506-011


آدرس دبير خانه : ساری - میدان معلم - دانشگاه علوم پزشکی
ساختمان معاونت تحقیقات وفناوری

تلفن :33044899,33378789 -011

دورنگار:33261244-011


مکان برگزاری :ایران - مازندران -ساری- کیلومتر 17 جاده خزر آباد
مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) سالن مصباح

 
English فارسی