از محققین محترمی که مقالاتشان بصورت پوستر پذیرفته شده است ،خواهشمند است :
1- پوستر را در ابعاد 100(عمودی)
×90(افقی) و با الگوی زیر تهیه نمایند.
قالب پوستر فارسی- قالب پوستر انگلیسی

2-پوستر ها در ساعت 9 صبح 20/3/94 نصب گردد و در ساعت 12 صبح 22/3/94 جمع آوری گردد.

3-مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر به شرح زیر است:

ردیف

نویسنده

عنوان

1

اعظم محسن زاده شکوفه احمدی پور

بررسی تظاهرات بالینی در کتواسیدوز دیابتی

2

Seyed Mohammad Hosein Mousavi Jazayeri, Alireza Ostadrahimi,

Abdolrasoul Safaiyan3, Shahryar Hashemzadeh, Firouz Salehpour5

Standard enteral feeding improves nutritional status compared with hospital-prepared blended formula among Intensive Care Unit (ICU) patients

3

شیما جعفری

چاقی کودکان

4

مرضیه حسینی فر ، مینا مرودشتی پور ، طبیه پلیمی، سیما جعفری راد

اثر استرس و غذاخوردن احساسی بر چاقی

5

مجید حسن زاده

Evaluation the relationship between obesity and hypertension in primary school children of TorbatHeydarieh in 1392

6

سارا رزمجو، زینب ربیعی

بررسی ارتباط بین رژیم غذایی و بیماریهای کودکان در آینده از جمله دیابت و بیماری های متابولیک

7

Sara Razmjoo,Zeinab Rabiee

Obesity in children

8

Fatemeh Saffari, Neda Esmailzadehha

Missed congenial hypothyroidism: A case report

9

فاطمه عبداللهی، جمشید یزدانی،

شیوع چاقی در دختر ان مدارس شهر آمل در یک دوره ده ساله،1393- 1384

10

Seyed Reza Aghili, Seyyed Saeed Aghili, Bahar Salmanian

Most common fungal infection in endocrinopathies_ diagnostic and therapeutic problems.

11

دکتر آزاده متقی، پروین میرمیران، دکتر فریدون عزیزی

بررسی روند شیوع و بروز و شیوع چاقی و اضافه وزن کودکان با استفاده از معیار سازمان جهانی بهداشت: مطالعه قند ولیپید تهران

12

Kaveh haddadi. Leila asadian

Precocious true puberty secondary to a suprasellar arachnoid cyst: A case report and MR characteristics of common suprasellar cystic lesions

13

Omid Naemi, Mohammad Reza Yazdian, Kambiz Roshanayi

The study of dimenhydrinate antihistamine`s effects on liver`s tissue and enzymes in male rat

14

ماجده نبویان، منیژه نوریان، دکترمریم رسولی، دکترفریدزایری

حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط بانوزادمادرمبتلابه دیابت دربیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل درسال1393

15

دکتر حسن بسکابادي، دکتر مريم ذاکري حميدی

فراوانی و مشخصات نوزادان زرد مادران ديابتی و مقايسه با نوزادان زرد با علت نامشخص در بيمارستان قائم (عج) مشهد

16

دکتر فرید ایمان زاده , دکتر علی اکبر سیاری و دکتر پانته آ تاجیک

تدوین الگوی تغذیه ای جهت پیشگیری و درمان سوء تغذیه کودکان و بررسی میزان اثربخشی آن در بیماران بستری در بیمارستان کودکان مفید سال 1392-1393

17

دکتر سوسن جعفریان ، دکتر مهناز نوری

ارزیابی میزان TSHطی روزهای سوم تا پنجم تولد در نوزادان ترم سالم در شهرستان شاهرود

18

Kobra Shiasi Arani, Sedighe Asgarian

The etiologies of short stature among children and adolescents referred to pediatric endocrinology clinic of Kashan University of Medical Sciences

19

Shiasi Arani Kobra , Heidari Fateme

Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Therapy And Obesity In Girls: Is A Concern?

20

AzamNahvi

Dental management considerations for the patient with diabetes mellitus

21

H. Annarie, M. Iranparvar, Mohammad Javad Naghizadeh, S.Taha Ghorayshie, Mehdi Ashrafi

Comparative study of carotid intima-media thickness and clinical and laboratory markers of systemic atherosclerosis in type 2 diabetic patients in diabetes clinic of Imam Khomeini Hospital, Ardebil, Iran

22

دکتر مهرنوش کوثریان

اختلال غدد داخلی در بیماری تالاسمی ماژور

23

دکتر زهرا حق شناس- دکتر علی اکبر رهبری منش

گزارش یک مورد دیابت و مورکورمیکوزیس همزمان و 2 سال پی گیری اجباری آن

24

عاطفه کاوياني نيا، عباس صارمی، شهناز شهرجردی

تأثير تمرين هوازي به همراه مکمل رزوين بر سطح سرمي سيرتوئين1 در زنان ديابتي نوع 2

25

Seyed Reza Aghili, Seyedeh Sharareh Hamzepoor, Bahar Salmanian

Role of estrogenic mycotoxins in precocious puberty of girls


 
English فارسی