دریافت نقشه غرفه ها

- غرفه های شماره 1 تا 14 برای کنگره کشوری غدد متابولیسم کودکان در نظر گرفته شده است

- متراژ غرفه ها بصورت تقریبی است

- غرفه هایی که اجاره داده شده باشند در ذیل همین سایت می آید. قیمت هر غرفه توافقی می باشد

- در صورتیکه تعداد غرفه ها به حد نصاب نرسیده باشد دانشگاه اقدام به جابه جایی غرفه ها از محل فعلی به جاهای دیگر می نماید.

- لطفاً پس از انتخاب غرفه با شماره تلفن 02166428998 خانم اکرامی تماس بگیرید تا هماهنگی لازم بعمل آید.

- شماره حساب را نیز همزمان با خانم اکرامی هماهنگی بفرمائید

پلان:
 
English فارسی