کتابچه خلاصه مقالات

مازندران - ساری - کلیومتر 18 جاده خزر آباد -مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - سالن مصباح
همکاران بدون ارائه مقاله باید در سایت آموزش مداوم ثبت نام کنند.آدرس سایت.www.ircme.ir

12 لغایت 14 آذر 1393

تنظیمات...

· خواب و علوم پایه

· خواب در کودکان، سالمندان و زنان

· مشکلات تنفسی حین خواب، روش های تشخیصی و درمانی

· اختلالات ریتم سیرکادین

· بی خوابی و خواب آلودگی مفرط روزانه

· خواب و اختلالات روان پزشکی، بیماریهای مغز و اعصاب و طب داخلی

· خواب و سوانح شغلی و حوادث جاده ای

خانم واقفی نژاد : 01133285659
آقای عطایی : 01133044899

مازندران - ساری - بیمارستان زارع - مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری

 
English فارسی