اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه
اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه

برنامه همایش
برنامه همایش به شرح .....

اطلاعات ضروری برای شرکت کنندگان

اطلاعیه ساعات ایاب و ذهاب
به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند....

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام در کنگره ی علوم دارویی
مهلت ثبت نام در کنگره ی علوم دارویی....

اعلام جدول زمان بندی ارائه مقالات

راهنمای پرداخت هزینه و ثبت نام
هزینه های ثبت نام شرکت کنندگان در همایش ...

دستور العمل ارائه سخنرانی و پوستر در کنگره کشوری علوم دارویی

مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی
لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی به شرح زیر...

مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر
لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر به شرح زیر...

شروع روند داوری مقالات
روند داوری مقالات آغاز شد

پایان مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات به پایان رسید

اسامی داوران همایش علوم دارویی
اسامی داوران همایش علوم دارویی اعلام شد

پیام سرپرست همایش
چه زیباست نگریستن به فرداها ، آن روز که هیچ تن رنجوری را دغدغه درمان نباشد....

 
English فارسی