اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه

برنامه همایش به شرح .....


اطلاعیه ساعات ایاب و ذهاب
به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند....

مهلت ثبت نام در کنگره ی علوم دارویی....


هزینه های ثبت نام شرکت کنندگان در همایش ...

دستور العمل ارائه سخنرانی و پوستر در کنگره کشوری علوم دارویی

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی به شرح زیر...

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر به شرح زیر...

روند داوری مقالات آغاز شد

مهلت ارسال مقالات به پایان رسید

اسامی داوران همایش علوم دارویی اعلام شد

پیام سرپرست همایش
چه زیباست نگریستن به فرداها ، آن روز که هیچ تن رنجوری را دغدغه درمان نباشد....

 
English فارسی