اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه
اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه

برنامه همایش
برنامه همایش به شرح .....

اطلاعات ضروری برای شرکت کنندگان

prescription transfer coupon

link prescription coupons click

hjertemagnyl alkohol

hjertemagnyl 400 link hjertemagnyl english
اطلاعیه ساعات ایاب و ذهاب
به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند....

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام در کنگره ی علوم دارویی
مهلت ثبت نام در کنگره ی علوم دارویی....

اعلام جدول زمان بندی ارائه مقالات

راهنمای پرداخت هزینه و ثبت نام
هزینه های ثبت نام شرکت کنندگان در همایش ...

دستور العمل ارائه سخنرانی و پوستر در کنگره کشوری علوم دارویی

مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی
لیست مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی به شرح زیر...

مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر
لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر به شرح زیر...

شروع روند داوری مقالات
روند داوری مقالات آغاز شد

abortion clinics cost

go read click

omeprazol 10 mg hund

omeprazol til hest omeprazol til hund omeprazol x pantoprazol
پایان مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات به پایان رسید

اسامی داوران همایش علوم دارویی
اسامی داوران همایش علوم دارویی اعلام شد

پیام سرپرست همایش
چه زیباست نگریستن به فرداها ، آن روز که هیچ تن رنجوری را دغدغه درمان نباشد....

 
English فارسی