پیام دبیر اجرایی همایش


بنام یگانه عالم بی همتای هستی

سلامی از جنس لطافت از دیار سرسبزی و طراوت بر تک تک شما عزیزان. ایزد منان را شاکریم که به ما این فرصت داده تا در دفتر زندگانی شما نقش داشته باشیم و به بهانه ی دور هم بودن و با هدف هم اندیشی و با چشم انداز آینده ای بهتر برای واژه ی سلامت، گامی نو بسوی فرداهای روشن برداریم.قشر دانشگاهی و دانشجویان چشم و چراغ اینده ی این مرز و بوم هستند و پژوهش های آنها متضمن پیشرفت روزافزون و فتح هرچه بیشتر قله های سلامت.
پس اکنون که حق تعالی افتخار میزبانی تان را نصیب گردانیده، آرزو میکنم در این برگ از دفتر زندگانی شما خاطره ی خوش و نقشی ماندگار بر جای بگذاریم.
توفیق روز افزون شما رااز خداوند متعال تمنا میکنیم.

سعید دهکیا
دبیر اجرایی همایش
مرداد ماه 1393

اعضای تیم اجرایی:

حامد داداشپور
کیمیا حریری
امین ساعد
حمیدرضا احمدی
امین اقبال
احمد حیرانی
سهیل محمدی
نغمه ایمانی
منیرا آهنگر
میلاد دهقانپور
مهسا میبدی
هاتف حسینی
هومن زارعی 
English فارسی