پیام دبیر علمی همایش

سپاس آفریدگار علم و معرفت ...

بار دیگر خداوند را شکرگزاریم که فرصتی فراهم می آید تا در عرصه علم و دانش گرد هم آییم و ضمن آشنایی با دستاوردهای علمی

و یافته های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، زمینه های همکاری و همفکری محققین و پژوهشگران در زمینه علوم دارویی را مهیا سازیم و گامی دیگر ، مقتدرانه ، در جهت ارتقا جایگاه علمی میهن عزیز، ایران سرفراز، برداریم.

این همایش سراسری فرصت مناسبی است جهت تبادل نظر ، بحث و بررسی فعالیت های انجام شده دانشجویان و پژوهشگران جوان در عرصه علوم دارویی که به همت کمیته معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تاریخ 22-23 آبان ماه 1393 برگزار میگردد. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و همکاریهای حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اعضا کمیته های علمی و اجرایی امید است در مسیر شکوفایی علمی کشور گام برداریم. صمیمانه مشتاق حضور شما اندیشمندان و دانش پژوهان عرصه علم و دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستیم.

تیرماه 1393 دبیر علمی همایش

دکتر کاوه کاظمیان 
English فارسی