محققین و پژوهشگران گرامی می توانند در زمینه های مشخص شده زير مقالات خود را برای شرکت در همايش به صورت الكترونيكي و از طريق همين سايت به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
عناوین كلي مورد بحث در اين همايش عبارتند از:

مدیریت و اقتصاد دارویی
فارماسیوتیکس
فارماکوگنوزی
بیوتکنولوژی دارویی
فارماکولوژی
شیمی دارویی
نانوتکنولوژی دارویی
کنترل غذا و دارو
داروسازی بالینی
علوم پایه
سم شناسی
تازه های دارویی
تکنولوژی دارویی

محور ویژه:مقابله با مقاومت میکروبی

 
English فارسی