به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه های آموزشی می رساند، کارگاه های زیر در2 روز 5شنبه مورخ 22/8/93 و جمعه مورخ 23/8/93 ، در 4 بازه زمانی برگزار خواهد شد . علاقه مندان به شرکت در این کارگاه ها می بایست فایل word زیر را دانلود کرده و مشخصات خود را به همراه نام کارگاه های مورد نظر خود در آن وارد کنند.سپس فایل تکمیل شده را به ایمیل آدرس Workshop.mazums@gmail.com ارسال نمایند.
ثبت نام بر اساس ظرفیت کارگاه ها و اولویت شرکت کنندگان صورت خواهد پذیرفت و لیست اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه ها بر روی سایت همایش قرار خواهد گرفت.

آخرین مهلت ثبت نام ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 93/8/20 میباشد.


افرادی که موفق به ثبت نام در کارگاه قبل از پایان مهلت ثبت نام نشوند، می توانند در روز همایش با مراجعه به مسئولین ثبت نام کارگاه ها از ظرفیت محدود اختصاص داده شده به روز همایش استفاده کرده و در کارگاه شرکت نمایند.

قابل توجه است که هر فرد در هر بازه زمانی تنها مجاز به شرکت در 1 کارگاه و در مجموع مجاز به شرکت در4 کارگاه می باشد. بدیهی است در صورت ارسال 2 کارگاه از یک بازه زمانی در هیچ کدام از آن دو کارگاه ثبت نام نخواهد شد.


 
English فارسی