مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

لیست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر به شرح زیر می باشد


 

لیست مقالات


اطلاعیه های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.


pooster .pdf
English فارسی