اطلاعیه

viagra prodej praha

viagra cena bez receptu click

naltrexone injection side effects

vivitrol half life gpdpblog.gsb.gov.tr

cialis generico

acquistare cialis in contrassegno blog.pragmos.it

cialis generico prezzo piu basso

cialis generico

amitriptyline for sleep

go amitriptyline dosage go

amitriptyline for sleep

go amitriptyline dosage go

methotrexat wirkung

methotrexat und alkohol anmeldelsemed.website methotrexat virkning
اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه

اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در کارگاه های آموزشی در زمان های تعیین شده مطابق جدول زیر میباشد.شرکت کنندگان محترم جهت شرکت در کارگاه بایستی در زمان تعیین شده به مکان مشخص شده مراجعه نمایند.
نام کارگاه زمان مکان لیست اسامی پذیرفته شدگان در قالب فایل pdf
نویسندگی و داوری علمی مقالات بین المللی پنج شنبه ازساعت 8 الی 16 سایت کتابخانه دانشکده پزشکی
مکمل های دارویی و شیر خشک پنج شنبه از ساعت 10 الی 12 کلاس مجاور سالن مصباح
قوانین بازار یابی دارویی پنج شنبه از ساعت 10 الی 12 کلاس مجاور سالن مصباح
End note پنج شنبه از ساعت 14 الی 15/30 سایت کتابخانه دانشکده پزشکی
پروتئومیکس پنج شنبه از ساعت 14 الی 15/30 کلاس مجاور سالن مصباح
نگرشی بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی پنج شنبه از ساعت 14 الی 15/30 کلاس شماره 3 دانشکده داروسازی
ایجاد مدل های فارماکولوژیک پنج شنبه از ساعت 16 الی 17/30 کلاس مجاور سالن مصباح
مشاوره بالینی در داروخانه ها جمعه از ساعت 8 الی 10 کلاس مجاور سالن مصباح
DPIC جمعه از ساعت 8 الی 10 کلاس مجاور سالن مصباح
کشت سلولی جمعه از ساعت 8 الی 10 کلاس شماره 3 دانشکده داروسازی
 


English فارسی