مديريت الکترونيک دبيرخانه همايش

[نسخه مخصوص چاپ ]

CMEMAZ.COM


amantadin hjerneskade

amantadin bivirkninger amantadin uden recept amantadin bivirkninger
راهنمای پرداخت هزینه و ثبت نام
تاريخ خبر: پنجشنبه، 15 آبان 1393 ساعت: 04:40
 
هزینه های ثبت نام شرکت کنندگان در همایش کشوری دانشجویی علوم دارویی بر اساس نوع شرکت در همایش به شرح زیر میباشد.

از کلیه شرکت کنندگان محترم تقاضا میشود،تا بر اساس جدول زیر اقدام به پرداخت هزینه به شماره حساب 2178435122008 به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران نزد بانک ملی ایران نمایند.
سپس فایل  word  اطلاعات ثبت نام را از لینک زیر را دریافت کرده و اطلاعات درخواست شده را در آن وارد نمایند.سپس فایل word تکمیل شده را به همراه تصویر اسکن شده فیش واریزی 
در قالب یک ایمیل به ایمیل
register.mazums@gmail.com ارسال نمایند ودر زمان برگزاری همایش اصل فیش واریزی را به همراه داشته باشند.بدیهی است بدون ارائه اصل فیش واریزی،از پذیرش شرکت کنندگان محترم معذور خواهیم بود.


آخرین مهلت ثبت نام،ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 93/8/19 میباشدشرکت کنندگان آزاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران که متقاضی اسکان نمیباشند،در صورت تمایل به استفاده از پذیرایی،لازم است فیش مربوط به هزینه پذیرایی را تهیه نمایند
لازم به تذکر است که هزینه های ثبت شده برای شرکت کنندگان آزاد و دارای مقاله شامل هزینه اسکان و پذیرایی میباشد و هزینه پذیرایی 40 هزار تومن به صورت جداگانه صرفا برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران میباشد که دارای مقاله نیستند و متقاضی اسکان نمیباشند و مایل هستند از پذیرایی همایش استفاده کنند.لذا شرکت کنندگان آزاد غیر دانشگاه علوم پزشکی مازندران و شرکت کنندگان آزاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران که متقاضی اسکان میباشند و شرکت کنندگان دارای مقاله نیازی به پرداخت جداگانه هزینه پذیرایی ندارند و هزینه پذیرایی در هزینه کلی لحاظ شده است.

شرکت کنندگان با مقاله ی پذیرفته شده(سخنرانی و پوستر)

2 شب اسکان+پذیرایی      70 هزار تومان

1 شب اسکان
+پذیرایی      50 هزار تومان

بدون اسکان
+پذیرایی       30 هزار تومان
 
شرکت کنندگان دارای مقاله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 شب اسکان
+پذیرایی    70 هزار تومان

1 شب اسکان
+پذیرایی    50 هزار تومان

بدون اسکان
+پذیرایی       رایگان
 
شرکت کنندگان آزاد غیر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 شب اسکان
+پذیرایی   200 هزار تومان

1شب اسکان
+پذیرایی    150 هزار تومان

بدون اسکان
+پذیرایی      100 هزار تومان
شرکت کنندگان آزاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 شب اسکان
+پذیرایی    200 هزار تومان

1 شب اسکان
+پذیرایی    150 هزار تومان

بدون اسکان
      رایگان
 
مدرسین کارگاه ها(اعم از هیئت علمی و دانشجویان) و همچنین سرپرستان و دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار شمال

رایگان
 
هزینه پذیرایی برای 2 روز     40 هزار تومان