مديريت الکترونيک دبيرخانه همايش

[نسخه مخصوص چاپ ]

CMEMAZ.COM


اعلام جدول زمان بندی ارائه مقالات
تاريخ خبر: شنبه، 17 آبان 1393 ساعت: 12:31
جدول زمانی ارائه سخنرانی و پوستر در کنگره کشوری دانشجویی علوم دارویی از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد
 

 

برنامه زمان بندی سخنرانی

برنامه زمان بندی پوستر