مديريت الکترونيک دبيرخانه همايش

[نسخه مخصوص چاپ ]

CMEMAZ.COM


naltrexone low dose

buy naltrexone 3mg

serevent inhaler

serevent inhaler generic searchengineoptimization-seo.net

sertraline alcohol withdrawal

sertraline 50 mg go

cialis online

cialis 5 mg williamgonzalez.me

benadryl pregnancy category

benadryl and pregnancy

cheap abortion pill near me

abortion pill online uk to buy read here

generico cialis prezzo

cialis generico

sertraline 50 mg and alcohol

sertraline and alcohol

jardiance dosage

jardiance coupon 2018

over the counter asthma inhalers walgreens

over the counter asthma inhalers uk

amitriptyline hydrochloride 25 mg

amitriptyline weight gain blog.thecraftyowl.co.uk

naltrexone canada

naltrexone alcoholism medication

tadalafil generico doc

pillola cialis cosa serve lasertech.com

viagra coupons 2016

prescription discount coupons click here

naltrexone 50 mg tablet

naltrexone success rate low dose naltrexone for pain

imolope orifarm

imolope tabletter imolope 60 imolope youtube
پیام سرپرست همایش
تاريخ خبر: دوشنبه، 30 تير 1393 ساعت: 09:23
                                                            به نام خدا


چه زیباست نگریستن به فرداها ، آن روز که هیچ تن رنجوری را دغدغه درمان نباشد ، آن روز که واژه تندرستی به معناء واقعی برزندگی مردم نقش بسته باشد ، آن روز که عدالت مفهوم سلامت به خود گرفته باشد...
وچه نیکو هست که در راه رسیدن به آینده گام های محکم برداریم . قانون زمان را بشکنیم و امروز در آینده زندگی کنیم.
قرار است برای نشان دادن جلوه ای از روحیه پژوهشی دانشجویان ، دور هم اندیشی داشته باشیم به نام کنگره دانشجویی کشوری علوم دارویی ، بهانه مان پژوهش است و هدفمان گام برداشتن در مسیرساختن آینده بهتر سلامت .
از شما دعوت میکنیم به ما بپیوندید و یادمان کنید. استقبال شما انرژی دهنده ماست دعوتنامه ما مربوط به کل کشور است و افتخار خواهیم داشت که میهمانان ما به وسعت کشور ایران هستند ، از قشردانشجو با دلی به پهنای آسمان مازندران و به رنگ آبی دلنواز .
امیدواریم در روزهای بارانی پاییز، میزبان مناسبی برای شما باشیم.
                                                                   


                                                                                     دکتر فروزان الیاسی
                                                                        سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی