مديريت الکترونيک دبيرخانه همايش

[نسخه مخصوص چاپ ]

CMEMAZ.COM


naltrexone 50 mg tablet

naltrexone success rate low dose naltrexone for pain

imolope orifarm

imolope tabletter imolope 60 imolope youtube
پیام سرپرست همایش
تاريخ خبر: دوشنبه، 30 تير 1393 ساعت: 09:23
                                                            به نام خدا


چه زیباست نگریستن به فرداها ، آن روز که هیچ تن رنجوری را دغدغه درمان نباشد ، آن روز که واژه تندرستی به معناء واقعی برزندگی مردم نقش بسته باشد ، آن روز که عدالت مفهوم سلامت به خود گرفته باشد...
وچه نیکو هست که در راه رسیدن به آینده گام های محکم برداریم . قانون زمان را بشکنیم و امروز در آینده زندگی کنیم.
قرار است برای نشان دادن جلوه ای از روحیه پژوهشی دانشجویان ، دور هم اندیشی داشته باشیم به نام کنگره دانشجویی کشوری علوم دارویی ، بهانه مان پژوهش است و هدفمان گام برداشتن در مسیرساختن آینده بهتر سلامت .
از شما دعوت میکنیم به ما بپیوندید و یادمان کنید. استقبال شما انرژی دهنده ماست دعوتنامه ما مربوط به کل کشور است و افتخار خواهیم داشت که میهمانان ما به وسعت کشور ایران هستند ، از قشردانشجو با دلی به پهنای آسمان مازندران و به رنگ آبی دلنواز .
امیدواریم در روزهای بارانی پاییز، میزبان مناسبی برای شما باشیم.
                                                                   


                                                                                     دکتر فروزان الیاسی
                                                                        سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی